Muharram 1436A.H. (2014-15)

Live Majalis Schedule

»
22th Muharram - 2nd Safar
Lahore, PAKISTAN
»
27th Muharram - 2nd Safar
Imambargah Agha Baqar, Lucknow INDIA
»
29th Muharram
(all day till night)
Tarlae Kalan, Islamabad, PAKISTAN
»
29th Muharram
Dhakku road, Chakwal, PAKISTAN
»
29th Muharram
Qasr.e Abbas (a.s) Muhallah anayet Shahi, Taxila, PAKISTAN
»
29th Muharram
Bari Karbala, Nawab Gunj, Kanpur, INDIA
»
30th Nov 2014
(morning till night)
Imambargah Qaser-e-Batool, Hunaza Block, Iqbal Town, Lahore, Pakistan
»
5th Safar
Patthar Gali, Allahabad, INDIA
»
23rd Muharram
Imambargah Hussainia Zainabia, Jafaria Colony, Lahore, PAKISTAN
»
1st to 11th Muharram
Bukhari House, Lahore, PAKISTAN
»
1st to 10th Muharram
Imambargah Charda Masoomin(as), Karachi , PAKISTAN
»
1st to 10th Muharram
Jamia Ali Masjid Wafaqi Colony, Lahore, PAKISTAN
»
Live Panjatani TV
Karachi, PAKISTAN


Watch Live Majalis and Jaloos from Karachi, Pakistan
Watch Live Majalis and Jaloos from India